WELKOM

OVERLEDEN


Ons gebed wordt gevraagd voor:
Mevr. Annie Rongen-Denessen, Past. Vullinghsstraat 37 in Sevenum
Zij is overleden op de leeftijd van 93 jaar
Mevr. Annie Lommen-van den Heuvel, Schoutstraat 8B in Sevenum.
Zij is overleden op de leeftijd van 97 jaar
Moge zij rusten in vrede.

DOPEN

Evertsoord:
Op 9 juni zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Maud Venner
Moge zij met de hulp van hen ouders opgroeien tot goede Christenen.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

HELP MOEDERS OP LESBOS

Nog altijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld in hun land. Onderweg naar een veilige plek. Tot die tijd verblijven gezinnen noodgedwongen in kampen. Zoals in kamp Mavrovouni op Lesbos in Griekenland. Duizenden vluchtelingen zijn hier extra kwetsbaar omdat de nood hoog is. Daarom doet onze parochiefederatie Horst-Sevenum mee aan de actie ‘Help moeders op Lesbos’ van stichting GAiN. We geven moeders luiers, billendoekjes en Sudocrem zodat zij hun kinderen kunnen verzorgen en de hygiëne in het kamp op peil blijft. Help je mee?
Wij willen ook graag meehelpen: klik op onderstaande knop en kijk hoe je kunt bijdragen.


SACRAMENTSPROCESSIE

Zondag 2 juni zal de Sacramentsprocessie weer gelopen worden. Deze processie heeft niets te maken met een demonstratie of een protestmars. Wij trekken door de straten, niet om ons zelf, maar om de Heer te laten zien. We lopen niet met gebalde vuisten maar met biddende handen. Bij de rustaltaren zingen we geen protestliederen, maar liederen van lof en dank aan God. Wij trekken met het Allerheiligste door de straten, langs de woningen opdat God onze huizen zal zegenen.
In een processie loop je samen. Op je eigen houtje kun je geen processie houden. Een sacramentsprocessie is geen privédevotie, het heeft te maken met ons gezámenlijk geloof.
Zo zal ook de sacramentsprocessievolgende week zondag door de straten van Sevenum trekken.
We vertrekken vanuit de kerk na de H. mis van 09.30 uur via de Maasbreeseweg en Schoutstraat naar het kapelletje bij Sevenheym. Nadat we hier even stilgestaan hebben, lopen we via de Schoutstraat en de Weverstraat naar het kapelletje in Den Eigen. Ook daar staan we even stil. Daarna lopen we via Den Eigen terug naar de Raadhuisstraat en het Raadhuisplein waar de afsluiting plaats zal vinden.
OMWONENDEN
We willen bewoners vragen om die ochtend geen auto’s te plaatsen in bovengenoemde straten, zodat de processie onverhinderd doorgang kan vinden. Het wordt gewaardeerd indien u een teken van verbondenheid kenbaar maakt. Dit kan o.a. door middel van een vlag, een beeld of kaarsen voor het raam.

IK BEN MET JULLIE
Mt. 28,16-20
Kijk nog eens goed wat daar boven op de berg gebeurt.
Bedenk dan ook nog eens, hoe in het evangelie het verhaal van Pasen is verteld, op een heel eigen manier. De vrouwen zijn naar het graf gegaan, maar vonden de steen weg gewenteld. Er was alleen een engel, die hen vertelde: Hij is opgestaan uit de dood, hij gaat voor jullie uit naar Galilea.
Dus, geen van de elf leerlingen heeft de opgestane Jezus zelf gezien. Daar wordt hier met geen woord over gerept. De eerste keer dat ze hem zien is pas hier, op de berg, helemaal aan het eind. Op de berg van de Bergrede, de berg van het begin. Als we alleen maar afgaan op de gegevens van dit evangelie van Matteüs, en dat moeten we doen om het eigen karakter daarvan te begrijpen, dan is dit het moment waarop de elf Jezus voor het eerst na Pasen in zijn glorie als de Opgestane zien.
Dan kun je dus ook begrijpen, dat sommigen hem aanbidden, maar dat anderen twijfelen (of, nog twijfelen – alsof dat straks over is?).
En als je dat tot je door laat dringen, de gerechtvaardigde twijfel, de aarzeling en de onzekerheid die altijd bij een volwassen geloof hoort, dan kun je vervolgens ook beter begrijpen hoe belangrijk het is wat Jezus als eerste juist nu zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en de aarde”.
Niet een bevel, geen opdracht, maar een belofte, een bevestiging, een hart onder de riem.
Wat Hij als eerste zegt, is niet: je moet, of je zult, of weet ik wat. Geen opgeheven vinger, maar een geopende hand. Wees niet bang, heb goede moed.
En dan hoor je opeens ook beter en scherper, het laatste woord zoals dat hier staat opgetekend. Nogmaals, volgens de eigen karakteristieke weergave van het Matteüsevangelie, dat laatste woord: houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Opnieuw, een woord van belofte, een woord om op te bouwen, een motie van vertrouwen.
Bert Altena

GELOOFSVERDIEPING
Vanaf dinsdag 14 mei zal er elke dinsdagavond  van 20.00 tot 21.00uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk in Horst een geloofsverdiepingsavond gehouden worden.  U bent van harte uitgenodigd u hierbij aan te sluiten. Kapelaan Miguel zal deze cursussen geven en deze lopen door t/m 9 juli  – daarna vakantie stop – en na de vakantie zal dit weer doorgang hebben….

OMMEL IN MEI
Gedurende heel het jaar ontvangt Mariaoord bezoekers, bedevaartgangers en koren. Maar heel speciaal in de Meimaand trekken velen naar Ommel toe.  Nu in de Meimaand – Mariamaand is er een uitgebreid programma met vieringen.
Kijk voor de agenda op www.mariavanommel.l
In de Mariakapel van onze kerk kunt u ook een folder met meer informatie.