WELKOM

DOPEN

Evertsoord:
Op 7 juli zal door het sacrament van het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen;
Loïs Verheijen,  Driekooienweg 3, Evertsoord
Moge zij met de hulp van haar ouders opgroeien tot goede Christenen.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

BIJBELSTUDIE
Op donderdag 20 juni om 19.30 uur bent u weer welkom in het parochiehuis voor de Bijbelstudie.
U kunt zich vast voorbereiden door de lezingen van zondag 23 juni te lezen
Eerste lezing: Job, 38,1.8-11
Psalm: 107
Tweede lezing: 2 Kor. 5,14-17
Evangelie: Mc. 4,35-41
Kapelaan Miguel is onze gids.
Uiteraard staat de koffie klaar.
Iedereen is welkom.

HET MOSTERDZAADJE

Mc. 4,26-34
De aardigheid is dat nu juist met de teksten die we vandaag overdenken, je daar ook nog iets heel anders over kunt zeggen.
Misschien moet je wel zeggen, dat het juist de bedoeling is, dat als het gaat over het koninkrijk, dat er een zekere vaagheid blijft, dat het niet klip en klaar is, zo en niet anders, maar dat het in de aard van de verkondiging van het koninkrijk ligt, dat het altijd ruimer is dan wij dat invullen, dat het altijd meer is dan wij in woorden kunnen vangen, dat het geheim van het koninkrijk juist is, dat het eigenlijke aan ons voorbij gaat, of voorbij ligt, of ons te boven gaat.
Je zou kunnen zeggen, dat in die mededelingen die vragen oproepen, dat daarin precies iets duidelijk wordt over het specifieke karakter van het geloof, het geloof als geloof. Het onbegrip en de verhulling, in de vorm van de gelijkenis, hoort er bij.. is niet iets wat ontrafeld moet worden, maar bewaard.
Wat ik bedoel, is nu precies wat in die andere gelijkenis wordt verwoord. Het geheim van het zaad, dat door de boer op de aarde wordt uitgestrooid, dat ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Het eigenlijke gaat aan die boer voorbij. Ook al heeft hij dan zolang gestudeerd aan de landbouwschool en heeft de ervaring van jaren, of weet ik wat. Het koninkrijk van God heeft een eigen geheim, een ongrijpbaarheid, zoals het geheim van het zaad en het geheim van het leven, dat we wel kunnen ontrafelen en analyseren en er zelfs van alles aan kunnen sleutelen, maar dat toch in de kern een eigenheid heeft, een eigen geheim, dat zich bewaart tegen al onze grijpgrage begripsvorming in.
De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, zegt Jezus.
Met andere woorden, daar komt geen mens aan te pas. Ja, natuurlijk, de mens zaait, de mens bewerkt het land, haalt het onkruid weg en brengt er water naar toe als dat nodig is, maar toch: de eigenlijke kiemkracht is een wonder.
Precies zo is het bij het koninkrijk, bij de wereld van God, de mensen doen daar van alles aan – daarvoor worden we geroepen, de mensen die buiten staan (wij dus) en de mensen die dicht bij Jezus staan; de mens draagt daar van alles aan bij, aan het goede leven, aan een betere wereld voor iedereen, maar tegelijk moet je ook weten, dat het eigenlijke groeit als vanzelf, automatisch – zoals het Griekse woord luidt dat hier wordt gebruikt. Gods koninkrijk is zijn zaak, het wordt ons geschonken…
Bert Altena

LEZING OP ROLDUC
Vrijdag 14 juni 2024, 19:00 uur. Plaats: Rolduc
Inleider: Roderick van Attekum
Het Johannesevangelie vertelt het levensverhaal van Jezus op geheel eigen wijze. Meer dan de andere evangelisten heeft Johannes bijzondere aandacht voor de personen, die met Jezus in contact komen. Enerzijds geeft hij meer informatie over bekende apostelen, zoals Petrus en Thomas, maar anderzijds presenteert hij ons geheel nieuwe personages, zoals de Samaritaanse vrouw en Nikodemus.
Welke rol spelen de verschillende karakters in het evangelie van Johannes? Hoe helpen zij ons om Jezus beter te leren kennen?
Bijzondere aandacht krijgt de sceptische Natanaël, die met enige moeite toch een leerling van
Jezus wordt (Joh 1,43-51). Hoe presenteert Johannes dit interessante personage?
Waarom is Natanaël een inspirerende leerling voor ons nu?
Aanmelding is gewenst. (Bij voorkeur per e-mail) bij: Diaken Ton Batens
e-mail: academie.rolduc@gmail.com
telefoon: +31 (0)6 15 85 80 42
Bijdrage €5,- op de avond te voldoen.

GELOOFSVERDIEPING
Elke dinsdagavond is er een geloofsverdiepingsavond van 20.00 tot 21.00uur in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk in Horst. U bent van harte uitgenodigd u hierbij aan te sluiten. Kapelaan Miguel zal deze cursussen geven en deze lopen door t/m 9 juli – daarna vakantie .