WELKOM

KOFFIEUURTJE

Zondag 14 april is er weer een koffie uurtje in het parochiehuis. Iedereen is van harte welkom na de H. mis rond half 11.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

DANK JULLIE WEL
Pasen het grootste feest van de kerk


Wat waren er weer mooie vieringen en wat was de kerk mooi versierd.
Dit gebeurt niet vanzelf en er zijn veel voorbereidingen voor nodig. De aankleding vergt veel aandacht, de groep bloemversiering heeft weer alles uit de kast getrokken om de kerk er op zijn paasbest uit te laten zien. Achter de schermen hebben de kosters ook hun handen vol want in de goede week en met pasen zijn er alleen maar vieringen die we maar éénmaal per jaar vieren. Allemaal vieringen met hun eigen karakters en rituelen die aandacht nodig hebben.
Als dan alle voorbereidingen getroffen zijn is het aan de priesters, misdienaars, lectoren en koren om de vieringen op de juiste manier in te vullen.
Ieder jaar weer een uitdaging. En ook deze keer hebben we daar een mooie invulling aan gegeven. Een dank je wel aan iedereen die hier, op welke wijze dan ook aan mee heeft gewerkt.   
Samen zijn we kerk.
Dank jullie wel.

BIJBELSTUDIE
Op donderdag 18 april om 19.30 uur bent u weer welkom in het parochiehuis voor de Bijbelstudie.
Lees ter voorbereiding de lezingen van 21 april alvast door:
Eerste lezing: Hand. 4,8-12.Psalm 118, Tweede lezing:1 Joh 3,1-2 Evangelie: Joh. 10,11-18
Kapelaan Miguel begeleidt die avond de Bijbelstudie. Uiteraard staat de koffie klaar.
Iedereen is welkom.

MUSICAL EMMAUS
Musical EMMAUS …op zoek naar jou in Roermond

Het dekenaat Roermond organiseert op zondag 21 april een uitvoering van de musical ‘Emmaüs’. Deze musical wordt opgevoerd door KOEMI (voorheen KiSi). Dit is een internationale beweging van kinderen, jongeren en volwassenen, die samen liederen en musicals tot eer van God uitvoeren.
Emmaus: Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar dan… grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt…
Datum: 21 april 2024, 15:00 UUR
Locatie Bisschoppelijk College Broekhin, Bob Boumanstraat 30 in ROERMOND
Via deze link kun je alvast kaarten bestellen.
TICKETS MUSICAL EMMAUS

PRESENTATIE REDEMPTOR HOMINIS
Zondag 14 april zal Cristina Forconi van de Gemeenschap Redemptor hominis tijdens de H. Mis een korte presentatie geven van hun gemeenschap en hun werk.
Na de H. Mis is er gelegenheid om kennis te maken met de publicaties en boeken van de gemeenschap.
De gemeenschap Redemptor hominis
In de wereld van vandaag, waar de christelijke identiteit bijna onzichtbaar is en kerkgemeenschappen met ontelbare moeilijkheden geconfronteerd worden, is het belangrijk ons geloof te verdiepen.
Daarom is het nodig ons in de diepte vragen te stellen over ons leven om vervolgens antwoorden te vinden, die uiteindelijk tot Christus leiden. Deze publicaties aanbieden, is een manier om de gelovigen te helpen ‘het boek van de missie’ te openen. Zo kan ieder van ons dieper de missionaire taak begrijpen die iedere christen heeft in de situatie waarin hij leeft. Op deze manier zijn we op weg om opnieuw de vreugde van het geloven, het vitale belang ervan voor ons te ontdekken.

IK BEN HET ECHT!
Lucas 24, 35-48

Vandaag heeft Jezus een dubbele opdracht. Enerzijds moest Hij laten zien dat Hij de Verrezene is, anderzijds moeten de ogen van de leerlingen geopend worden.
Daarom vertelt de evangelist Lucas, dat Hij aan de leerlingen verschijnt met de wonden nog in zijn handen en voeten, en zijde. De verrijzenis is ook zo ongelofelijk, dat de apostelen het niet in één keer kunnen geloven. Jezus moet heel wat keren aan hen verschijnen om hen er van te kunnen overtuigen dat het ècht waar is. Het geloof in de leerlingen moet nog groeien, zoals ook ons geloof nog mag groeien.
“Ik ben het echt”?, zegt Jezus. “Kijk maar naar de wonden in mijn handen en voeten, en leg je hand maar in mijn geopende zijde. Ik ben het: Degene, die door mensen is gekruisigd, maar die door God ten leven is opgewekt.”?   
Zo maakt Jezus aan zijn leerlingen en aan ieder van ons duidelijk dat de weg naar het leven pijn kost en dat ieder die probeert te leven zoals Jezus Christus dat heeft gedaan, niet ongedeerd uit de strijd vandaan zal komen. Wie als Christus leeft zal ook gewond raken, op z’n minst innerlijk, want als christen moet je vaak tegen de wereld ingaan, zal je teleurstellingen te verwerken krijgen omdat mensen niet naar je luisteren, zoals ze ook niet naar Christus zelf luisterden. Je moet er niet op letten, maar rustig doorgaan.
Laten wij trouw blijven aan het evangelie, de Blijde Boodschap. Laat ons zo leven dat wijzelf een levende Blijde Boodschap zijn voor mensen om ons heen.
Soms zou je gaan denken dat de Blijde Boodschap het in deze wereld gaat verliezen, zo veel kwaad gebeurt er. Nee, mensen, wij blijven geloven, wij blijven het goede zien en doen. ’Eerlijk duurt het langst’ leerden wij al in onze kinderjaren. Die wijsheid geldt nog steeds. Het goede zal overwinnen als wij er maar in blijven geloven en het ook doen.