Vieringen

DONDERDAG 11 April – PATER PIO GEBEDSGROEP
Sevenum
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkransgebed.
Voor de zielen in het vagevuur

VRIJDAG 12 April
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG 14 APRIL
Eerste lezing: Hand. 3,13-15.17-19
Psalm: 4
Tweede lezing: 1 Joh. 2,1-5
Evangelie: Lc. 24,35-48

ZATERDAG 13 april
Sevenum
18.00 uur EUCHARISTIEVIERING

opgeluisterd door gelegenheidskoor
Jaardienst voor Frans Verheijen en Mina Verheijen-Jenniskens en Dora Verheijen

ZONDAG 14 April
Sevenum
09.30 uur EUCHARISTIEVIERING

opgeluisterd door het KGK

Sevenum
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE

Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus
Parochiehuis open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG 15 April
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Voor Mia Lemmen-Thijssen en Toon Lemmen

DINSDAG 16 April
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING


DONDERDAG 18 April
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING


VRIJDAG 19 April
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING