Vieringen

DONDERDAG 16 mei – PATER PIO GEBEDSGROEP
Sevenum
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Rozenkransgebed.
Voor de zielen in het vagevuur

VRIJDAG 17 mei
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING

ZONDAG 19 MEI – HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Eerste lezing: Hand. 2,1-11
Psalm: 104
Tweede lezing: Gal. 5,16-25
Evangelie: Joh. 15,26-27; 16,12-15

ZATERDAG 18 mei
Kronenberg
19.15 uur EUCHARISTIEVIERING

opgeluisterd door Melodia

ZONDAG 19 mei – PINKSTEREN
Sevenum
9.30 uur EUCHARISTIEVIERING

opgeluisterd door het gelegenheidskoor

Sevenum
14.00 uur UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE

Eerherstel van het Heilig Hart van Jezus
Kerk open van 14.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG 20 mei – MARIA, MOEDER VAN DE KERK
Eerste lezing: Gen. 3,9-15.20
Psalm: 87
Evangelie: Joh. 19,25-34
Sevenum
9.30 uur EUCHARISTIEVIERING

opgeluisterd door het KGK

DINSDAG 21 mei
MARIAVIERING KAPEL HOOGBROEK
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING


DONDERDAG 23 mei
Sevenum
18.00 uur Rozenkrans
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING


VRIJDAG 24 mei
Sevenum
18.00 Rozenkransgebed
18.30 uur EUCHARISTIEVIERING