Vastenactie

VASTENACTIE 2024
VASTENACTIE/GOED DOEL VORMELINGEN EN COMMUNICANTEN

Ook dit jaar gaat de hulp naar de Emmanuel Primary School in Kiminini, Kenia. Sevenum heeft al eerder kennisgemaakt met deze school met zo’n 300 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De school heeft dringend behoefte aan watertonnen, teneinde regenwater te kunnen opvangen om in de dagelijkse behoefte aan water te kunnen voorzien.
Met de opbrengst gaan we waterreservoirs voor de school in Kiminini in Kenia kopen. Zie bijgaande foto.
KInderen, ouders en vrijwilligers hebben in alle brievenbussen van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord een envelop, met daarop alle informatie, bezorgd.
Mochten er nog mensen die geen envelop hebben gekregen, even een belletje of berichtje naar 06 138 69 265 en u krijgt er zo spoedig mogelijk een.
We houden u op de hoogte over de opbrengst en voortgang van het project. Heel veel groeten en alvast bedankt ook namens de kinderen in Kitale, Kenia
En natuurlijk is het altijd mogelijk HET project financieel te steunen door middel van een storting op rekening NL15 RABO 0147228034 t.n.v. Kerkbestuur Parochiefederatie o.v.v. “Vastenactie”
Werkgroep vastenactie
contactpersoon: Chris Schuurmans 06-18628942 of  chmschuurmans@gmail.com

VASTENACTIE 2023 – AFGEROND

Vanwege de abominabele toestand van de huidige toiletten heeft de Emmanuel Primary school in Kitale, Kenia, een grote behoefte aan deugdelijke, hygiënische toiletten voor zowel jongens als meisjes. Daarom heeft de werkgroep Vastenactie Sevenum gekozen voor dit project.
De bouw ervan is (onder voorbehoud) begroot op 6500 euro.
Er worden zogenaamde hangtoiletten met waterspoeling geïnstalleerd, voorzien van deugdelijke deuren en afsluitmogelijkheden. De 350 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar en de ongeveer 15 leerkrachten van de school gaan van de toiletten gebruik maken.
De Emmanuel Primary School in Kitale wordt gerund/staat onder toezicht van de Zusters van Mary van Kakamega, in 1932 gesticht door Mill Hill missionaris/ Bisschop Brandsma. De zusters onderwijzen kinderen van alle leeftijden alsmede gehandicapte kinderen in hun onderwijsinstellingen. Ze focussen daarbij in het bijzonder op de zelfredzaamheid van meisjes.
Zuster Imelda Kulundu, al jarenlang onze contactpersoon ter plaatse, heeft de supervisie over het project. Ze begeleidt het project van begroting tot eindverslag, met tussentijds foto’s en updates.
Met de onmisbare hulp van de vormelingen, ouders en vrijwilligers worden voor Pasen enveloppen rondgebracht in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
Op de enveloppen kan iedereen alle informatie vinden nodig om een donatie te doen.


KEUKEN IN KITALE KLAAR! – VORMSELPROJECT/VASTENACTIE 2022

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in Kitale, Kenia. De keuken bij de Emmanuel Primary School is gereed en kan binnenkort in gebruik worden genomen. Dankzij de hulp van de vormelingen, hun ouders, vrijwilligers en vooral ook al die Sevenumse, Kronenbergse en Evertsoordse mensen die middels een donatie hun bijdrage hebben geleverd. Het resultaat mag er zijn: een grotere, functionele hygiënische keuken waar nu al heel snel de lunch voor de 350 leerlingen van deze school kan worden bereid. Voor veel leerlingen de enige behoorlijke, gezonde maaltijd op een dag.

De Emmanuel Primary School heeft ongeveer 350 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De school in Kitale wordt gerund/staat onder toezicht van de Zusters van Mary van Kakamega, in 1932 gesticht door Mill Hill missionaris/ Bisschop Brandsma. De zusters onderwijzen kinderen van alle leeftijden alsmede gehandicapte kinderen in hun onderwijsinstellingen. Ze focussen daarbij in het bijzonder op de zelfredzaamheid van meisjes.
Zuster Imelda Kulundu, al jarenlang onze contactpersoon ter plaatse, heeft de supervisie over dit project. Ze begeleidt het project van begroting tot eindverslag, met tussentijds foto’s en updates.
Een welgemeend dankjewel voor al die mensen die ons hebben geholpen om deze mooie, functionele keuken te realiseren.
Werkgroep Goed Doel Vormelingen/Vastenactie.