De eerste Heilige Communie

Het vervolg op het doopsel is het volledig meevieren van de eucharistie en het ontvangen van de H. Communie. In dit sacrament komt Jezus tot ons in het Heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en verrijzenis en wil Hij ons geloof voeden. Wij van onze kant voelen ons als kerkgemeenschap met God en met elkaar verbonden. We drukken uit dat wij in navolging van Jezus een leven willen leiden van breken en delen, van liefde en zorg om elkaar en onze wereld.

De Eerste Communie is de eerste volledige deelname aan de Eucharistie voor katholiek gedoopte kinderen. De gewoonte is dat dit plaatsvindt als het kind zeven of acht jaar oud is (groep 4 van de lagere school).

Echter, de meest geschikte leeftijd hiervoor wordt bepaald door het gezin, omdat net als bij de doop, het kind nog te jong is om zelf te beslissen. Ouders dienen hun kinderen te ondersteunen op de weg van het geloven en het op deze leeftijd bij de hand te nemen en vóór te gaan.