Kerkbalans

Beste parochianen en inwoners van Horst aan de Maas,

Het nieuwe jaar is het moment waarop we als parochiegemeenschap een beroep doen op u om ons financieel te ondersteunen. In de kernen van Sevenum, Kronenberg , Evertsoord en Horst doen we dat in deze weken. In andere kernen doen we dit later in het jaar maar ik wil het nu alvast onder uw aandacht brengen.

We willen als katholieke kerk graag een plek zijn en blijven waar iedereen rust en verdieping kan vinden, waar men God kan ontmoeten. Een gemeenschap waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Wanneer u vandaag geeft, kan de kerk ook in de toekomst haar missie blijven vervullen: Zingeving, omzien naar elkaar, de eenzaamheid bestrijden, oases van stilte bieden, de liturgie en sacramenten vieren, de zieken bezoeken, en veel andere activiteiten die van waarde en betekenis blijven in een steeds veranderende samenleving waar een groeiend individualisme onze gemeenschapszin in de breedste zin van het woord parten kan spelen.

Deze oproep om ons financieel te ondersteunen is echter ook voor u die wellicht geen voeling heeft voor de religieuze missie van de katholieke kerk. Weet dat we meer zijn en doen dan alleen liturgie en sacramenten. Wist u dat meer dan de helft van de 75+’ers zich eenzaam voelt? Onze parochiegemeenschappen zijn ook plekken waar velen aan de eenzaamheid kunnen ontsnappen. Velen doen er vrijwilligerswerk en vinden in de kerk ook een vriendenkring, en misschien zelfs een tweede familie, in een van de vele vrijwilligersgroepen. Zelfs op hoge leeftijd vinden velen bij ons een plek om zich opnieuw nuttig te voelen en zo zin te geven aan hun leven door samen te zijn met anderen en iets voor elkaar betekenen.

Als kerk zetten we ons ook in voor mensen in arme landen middels onze vastenacties, vorig jaar onder meer voor kinderen in Kenia en Colombia, en dit jaar wederom in Kenia maar ook voor alleenstaande moeders in Irak.

Voor velen van u is het wellicht ook van belang dat we ons best doen om het behoud van de kerkgebouwen te garanderen waarin een deel van het historisch, archeologisch en culturele erfgoed van onze gemeenschap bewaard wordt.

Om dit alles te kunnen blijven doen hebben we uw steun nodig!

Naast doneren, kunt u ons ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving, onder familie en bekenden, en misschien ook bij bedrijven en andere organisaties, maar ook door vrijwilliger te worden, wees van harte welkom. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochiegemeenschap belangrijk vindt.

We danken u alvast voor uw steun.
Deken Wilson Varela

Vanaf een bijdrage van  € 130 per jaar geldt: bij bijzondere vieringen zoals trouwen, uitvaart en huwelijksjubilea bent u de parochiegemeenschap geen extra kosten verschuldigd. Hierbij wordt gelet op uw gemiddelde kerkbijdrage in de afgelopen vier jaar.
U kunt uw bijdrage voldoen op een van de volgende manieren:

Contante betaling welke u in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie kunt deponeren. In dat geval wel graag uw naam en adres vermelden.
Overmaking via uw telebankier programma.

Het banknummer waarnaar u uw bijdrage kunt overboeken

Sevenum:

Kronenberg:

Evertsoord:

NL61  RABO   0147206545

NL52  RABO   0147217377

NL07  RABO   0147204704