Gebedsgroep Pater Pio

PATER PIO

Pater Pio (1887-1968) is een van de meest bijzondere personen in de Katholieke Kerk van de twintigste eeuw. Na zijn intreden bij de Capucijnen van Oost-Italiֳe onderging hij jaren van innerlijke zuivering. Hij had visioenen en extasen. In 1918 ontving hij in San Giovanni Rotondo de wondertekenen van de Heer, de stigmata. Verdachtmakingen hadden tot resultaat dat hij jarenlang geen apostolaat mocht verrichten. Pas in de jaren veertig kon hij zijn plannen waarmaken: het oprichten van een enorm ziekenhuis en het stichten van gebedsgroepen. Ontelbaren kwamen bij hem biechten of zijn Heilige Mis meevieren; zij gingen als nieuwe mensen naar huis terug. Velen sloten zich aan bij een gebedsgroep van Pater Pio. Al tijdens zijn leven sprak men van de vele wonderen op zijn voorspraak. In 1999 is hij zaligverklaard en op 16 juni 2002 heilig.

Ook binnen de parochie Sevenum is er een Pater Pio gebedsgroep actief
Iedere tweede donderdag van de maand is er een Pater Pio viering in het Parochiehuis om 18.30 uur

zie ook: Pater Pio lucepedia

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:
Mw. Joke Cuppen, tel.nr. 077 467 2199