PASEN IN DE PI


De veertig dagen op weg naar Pasen hebben we in Ter Peel met de kerkgangers intensief beleefd.
De dames In Ter Peel droegen paarse bandjes en wilden elkaar daar mee duidelijk maken dat ze zich voorbereidden op de Pasen.
Paars omdat het de kleur is van inkeer, boete doen, maar ook het goede doen.
We lazen verhalen van hoop.
Verhalen uit de Bijbel waarin (ondanks ellendige omstandigheden) er hoop kwam:
door een bijzondere vriendschap, door de ervaring dat men gedragen werd, dat er iemand is die voor je zorgt.
De bandjes zijn in de vieringen met Pasen afgedaan.
We maken een nieuwe start.

Jezus  heeft zijn kruis gedragen zoals wij dat ook hier doen.
In de viering lezen we in het bijbelverhaal dat Maria Magdalena bij het graf staat.
Het graf blijkt leeg. Een van de dames heeft hiervan een grote tekening gemaakt (zie foto)
Hij is opgestaan en leeft weer voor ons, bij ons, in ons.
Wij krijgen een nieuwe kans en mogen deze  nemen .
Als teken van ons geloof in de verrijzenis hebben we het kruis versierd
Iedere dame heeft een sticker genomen en op het kruis geplakt.
We luisterden daarbij naar het lied uit de musical Jesus Christ Superstar..

 Could we start again please 
I’ve been living to see you
dying to see you but it shouldn’t be like this
this was unexpected, what do I do now?
Could we start again please
I’ve been very hopefull so far
now for the first time
I think we’re going wrong
hurry up and tell me
this is just a dream
oh could we start again please